Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

 

1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ – Αποδοχή Όρων Χρήσης

 

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος estelfurs.com.

 

Το estelfurs.com είναι ο «Δικτυακός τόπος» και το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» έκθεσης και διάθεσης προϊόντων (υφασμάτινα μπουφάν) μέσω του Διαδικτύου, το οποίο διαχειρίζεται και συντηρεί η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στην Καστοριά (Χριστοπούλου 80), στην Ελλάδα (ΑΦΜ: 081541915 / Δ.Ο.Υ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ / Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η 70875510000) (εφεξής η «ESTEL», ή ο «Πωλητής», ή η «Εταιρεία»).

 

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του site ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως "Χρήστης/Καταναλωτής".

 

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης του δικτυακού τόπου και αγοράς των προϊόντων/ υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (εφεξής οι «Όροι Χρήσης»), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις περιήγησής σας στο Δικτυακό τόπο estelfurs.com και χρήσης αυτού και του ηλεκτρονικού καταστήματος και διέπουν τη σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ μας για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα και η χρήση της, όπως και η αγορά προϊόντων από το estelfurs.com βασίζονται στην παραδοχή ότι οι παρόντες Όροι Χρήσης έχουν διαβαστεί και έχουν γίνει κατανοητοί και αποδεκτοί από τον Χρήστη/Καταναλωτή. Οποιαδήποτε, ενέργειά του Χρήστη/Καταναλωτή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως ενδεικτικά η περιήγησή του σε αυτό, η εγγραφή του στο newsletter της Εταιρεία μας, ή η αγορά προϊόντων μας, λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

 

Καλείτε, επομένως, ο Χρήστης/Καταναλωτής, πριν εισέλθει στο estelfurs.com, να συμβουλευτείτε τους ‘Όρους Χρήσης και να βεβαιωθεί ότι συμφωνεί με αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας σας με οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, οφείλεται να μην προβείτε σε καμία ενέργεια, τόσο στο Δικτυακό μας τόπο, όσο και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας σε αυτό.

 

Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να επικαιροποιεί εν όλω ή εν μέρει τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση επιβάλλεται από το νόμο, ενδεχομένως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη/Καταναλωτή, ωστόσο, πάντα στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ενημέρωση των Γενικών Όρων Χρήσης θα δημοσιεύεται για τους Χρήστες μας στην Αρχική Σελίδα του estelfurs.com μόλις λαμβάνει χώρα και θα είναι δεσμευτική αμέσως μόλις δημοσιευτεί σε αυτήν την ενότητα της ιστοσελίδας. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που έχουν ήδη διενεργηθεί μέσα στο ηλεκτρονικό κατάστημα, πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η χρήση του estelfurs.com μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση, λογίζεται ως αποδοχή των Όρων Χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. 

 

Η χρήση του παρόντος Δικτυακού τόπου από τον Χρήστη/Καταναλωτή και οποιαδήποτε συναλλαγή στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, γίνεται με αποκλειστικά ευθύνη του Χρήστη/Καταναλωτή. Εάν δε συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης της ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., εν όλω ή εν μέρει, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών, όπου θα βρείτε πληροφορίες για τις παραγγελίες, τις αποστολές, τις επιστροφές χρημάτων και τις επιστροφές προϊόντων που έχουν αγοραστεί από το estelfurs.com, όπως και άλλες γενικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρει το estelfurs.com. Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών τηλεφωνικά στο 24670 82910 καθημερινά από τις 10 π.μ. έως τις 17 μ.μ. (εκτός αργιών) ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση estelfurs@hotmail.com.

 

 

2.  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΣ

 

Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει υιοθετήσει μία επιχειρησιακή πολιτική, στόχος της οποίας είναι η πώληση προϊόντων μέσω των υπηρεσιών της και του Δικτυακού Τόπου estelfurs.com  μόνο σε "Χρήστες/Καταναλωτές". "Χρήστης/Καταναλωτής" νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που επισκέπτεται και ενεργεί στο estelfurs.com  για σκοπούς εκτός της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητάς του (εάν υφίσταται).

 

Επομένως, στο estelfurs.com θα βρείτε προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται, προορίζονται και πωλούνται αποκλειστικά σε τελικούς Χρήστες/Καταναλωτές. Η πώληση για εμπορικούς σκοπούς των προϊόντων δεν επιτρέπεται. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, συμπεριλαμβανομένου ρητώς και της μη αποδοχής προτάσεων αγοράς που δημιουργούν την εντύπωση, ότι έγιναν με σκοπό την περαιτέρω εμπορική προώθηση των προϊόντων.

 

Εάν δεν είστε Καταναλωτής, σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας για την αγορά προϊόντων στο estelfurs.com

 

 

3.          ΕΥΘΥΝΕΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ

 

3.1        Ευθύνη Χρηστών/Πελατών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος – Πρόσβαση και Χρήση

 

Η πρόσβαση στο estelfurs.com και η χρήση της, περιλαμβανομένης της προβολής ιστοσελίδων, της επικοινωνίας με την Εταιρία, της λήψης (download) πληροφοριών για τα προϊόντα και της πραγματοποίησης αγορών από την ιστοσελίδα διεξάγονται από τους Χρήστες αποκλειστικά για προσωπικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν πρέπει να συνδέονται κατά κανέναν τρόπο με οποιαδήποτε εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα.

 

Ο Χρήστης και Καταναλωτής της ιστοσελίδας estelfurs.com αποτελεί τον μόνο και αποκλειστικά υπεύθυνο για τη νόμιμη χρήση του Δικτυακού τόπου και Ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του και υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού.Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας Μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών).

 

H ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν θεωρείται υπεύθυνη για τη χρήση της ιστοσελίδας estelfurs.com και του περιεχομένου της από οποιονδήποτε από τους Χρήστες της που δεν είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, με την επιφύλαξη της ευθύνης της Εταιρίας για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριά αμέλεια. Συγκεκριμένα, ο Χρήστης/Καταναλωτής της ιστοσελίδας estelfurs.com ευθύνεται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των Πληροφοριών, Δεδομένων και Στοιχείων που χορηγεί στο estelfurs.com, όπως και για κάθε μη νόμιμη χρήση των εν λόγω δεδομένων ή πληροφοριών, τα οποία η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση έχει να ελέγχει, εκτός και αν αυτό της επιβληθεί μετά από καταγγελία ή με επιταγή νόμου.

 

Ο Χρήστης/Καταναλωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του λογαριασμού του Χρήστη/Καταναλωτή από μη εξουσιοδοτημένα από τον αυτόν/αυτήν άτομα.

 

Ο Χρήστης/Καταναλωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Δικτυακό Τόπο estelfurs.com και η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν φέρουν καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής του Χρήστη/Καταναλωτή, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ επιλεγόμενων από τον ίδιο προϊόντων.

 

. 3.2     Ευθύνη για ελαττώματα, απώλεια

 

O Δικτυακός Τόπος estelfurs.com διατηρεί απέναντί σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον Πωλητή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που σας πωλούμε μπορείτε, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των υποχρεωτικών διατάξεων περί προστασίας των καταναλωτών (Άρθρο 5 Ο∆ΗΓΙΑ 1999/44/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου1999 σχετικά µε ορισµένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών) α) να ζητήσετε την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση σας, εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες ή (β) την αντικατάσταση του με άλλο ή (γ) να υπαναχωρήσετε ακολουθώντας τη Διαδικασία Υπαναχώρησης που περιγράφεται αναλυτικά στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών

 

Οι παραπάνω υποχρεώσεις της Εταιρείας μας παύουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς, ή το προϊόν το οποίο επιστρέφεται φέρει βρωμιές, φθορές, εκδορές, τσακίσεις και γενικότερα δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας του. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις αποδείξεις παραλαβής. Για να θεωρηθεί έγκυρη η έλλειψη συμμόρφωσης του προϊόντος, ο Πωλητής θα πρέπει να ενημερωθεί εντός διαστήματος δύο (2) μηνών από την ημέρα που διαπιστώθηκε η έλλειψη συμμόρφωσης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών τηλεφωνικά στο 24670 82910 καθημερινά από τις 10 π.μ. έως τις 17 μ.μ. και το Σάββατο από τις 10 π.μ. μέχρι τις 14 μ.μ. (εκτός αργιών) ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση estelfurs@hotmail.com.

 

Σε περίπτωση απώλειας του προϊόντος πριν την παράδοση αυτού σε εσάς, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε της αγοράς του και να σας επιστρέψουμε τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλλει για την αγορά τους.

 

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο η παραγγελία σας έχει εκτελεστεί λανθασμένα (λάθος προϊόν, λάθος τίμημα κ.λπ.), οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας 24670 82910 καθημερινά από τις 10 π.μ. έως τις 17 μ.μ. και το Σάββατο από τις 10 π.μ. έως τις 14 μ.μ. (εκτός αργιών) ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση estelfurs@hotmail.com.

 

Σας ενημερώνουμε επιπλέον ότι ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των προϊόντων βαρύνει τον Πωλητή μέχρι εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζετε εσείς ως αρμόδιο να παραλάβει τα προϊόντα για λογαριασμό σας (διάφορο του μεταφορέα) έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών, οπότε και ο κίνδυνος αυτός μετατίθεται σε εσάς. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται σε εσάς από την παράδοση των αγορασθέντων προϊόντων σας στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από εσάς να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από το estelfurs.com, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων σας έναντι του μεταφορέα.

 

3.2.1     Περιορισμός Εγγυήσεων – Ευθύνης

 

Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και το estelfurs.com ενεργούν πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις. Συνεπώς, το estelfurs.com έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου:

 

- ο δικτυακός τόπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη,

 

- τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αφενός να μην αλλοιώνονται, αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς,

 

- η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων το ηλεκτρονικό κατάστημά μας τίθεται στη διάθεση των Χρηστών να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού

 

Ωστόσο, το estelfurs.com ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση σας, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους.

 

Επιπλέον, το estelfurs.com ουδεμία εγγύηση παρέχει

 

- για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια των προϊόντων του αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο εσείς τα προορίζετε και

 

- για την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των υπολοίπων Χρηστών/Πελατών του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών του.

 

Το estelfurs.com καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του. Παρ’ όλα αυτά, οι Χρήστες/Πελάτες αποδέχονται ότι το estelfurs.com δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του δικτυακού τόπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες/Πελάτες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του δικτυακού τόπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.

 

Ως εκ τούτου, το estelfurs.com δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία (εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας, την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτήν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτής, καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών της ή απώλειας του περιεχομένου της.

 

Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιαδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του estelfurs.com, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορεί να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του estelfurs.com.

 

3.2.2.    Αποποίηση Περιεχομένου

 

Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.. έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να εμποδίσει τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της περιεχομένου, το οποίο περιγράφει ή αντανακλά καταστάσεις σωματικής ή ψυχολογικής βίας ή περιεχομένου το οποίο, ανάλογα με την ευαισθησία των χρηστών του estelfurs.com, ενδέχεται να θεωρηθεί ότι παραβιάζει πολιτικές πεποιθήσεις ή ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε όλες τις μορφές και τις εκφάνσεις της. Σε κάθε περίπτωση, η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι προσήκον ή νόμιμο σε άλλες χώρες εκτός Ελλάδος.

 

Ωστόσο, σε περίπτωση που το εν λόγω περιεχόμενο θεωρείται μη εξουσιοδοτημένο από το νόμο ή παράνομο σε ορισμένες από αυτές τις Χώρες, παρακαλούμε να μην επισκέπτεστε τον Δικτυακό Τόπο estelfurs.com και σε περίπτωση που, παρόλα αυτά, αποφασίσετε να τον επισκεφθείτε, σας ενημερώνουμε με το παρόν έγγραφο ότι για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχει το estelfurs.com και στην οποία επιδίδεστε θα είστε αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνος/η.

 

Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει, επίσης, υιοθετήσει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του estelfurs.com είναι ακριβές και δεν περιέχει εσφαλμένες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες. Ωστόσο, η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται από την ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  στον Δικτυακό Τόπο estelfurs.com, παρά μόνο σε σχέση με την ευθύνη της για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριά αμέλεια και ως άλλως προβλέπεται εκ του νόμου.

 

Επιπλέον, η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η ιστοσελίδα θα λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς διακοπές και σφάλματα λόγω της σύνδεσης με το Διαδίκτυο. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου estelfurs.com, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Ένας εκπρόσωπος του estelfurs.com θα βρίσκεται στη διάθεσή σας προκειμένου να σας βοηθήσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό να ανακτήσετε την πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο estelfurs.com.

 

Ταυτόχρονα, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχό σας για υπηρεσίες Διαδικτύου ή να ελέγξετε εάν κάθε συσκευή για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο και την πρόσβαση στο περιεχόμενο Ιστού είναι σωστά ενεργοποιημένη, περιλαμβανομένου του προγράμματος περιήγησης.

Το estelfurs.com διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

 

Παρόλο, που η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. καταβάλλει τις καλύτερες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ομαλή πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο estelfurs.com, η δυναμική φύση του Διαδικτύου και του περιεχομένου Ιστού ενδέχεται να μην επιτρέπει στο estelfurs.com να λειτουργεί χωρίς παύσεις, διακοπές ή ασυνέχεια λόγω ενημέρωσης της ιστοσελίδας.

 

Το estelfurs.com δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους Χρήστες/Πελάτες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, το estelfurs.com ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει εφαρμόσει επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των υπηρεσιών στο estelfurs.com, της ακεραιότητας των δεδομένων κίνησης και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών προκειμένου να εμποδίζει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή πρόσβαση σε δεδομένα όπως και τους κινδύνους διάδοσης, καταστροφής και απώλειας δεδομένων και εμπιστευτικών/ μη εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με τους Χρήστες του estelfurs.com και για να αποφεύγει τη μη εξουσιοδοτημένη ή μη νόμιμη πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα και πληροφορίες.

 

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, το estelfurs.com ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως φέρει έναντι υμών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε:

 

- λάθη, παραλήψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers,

 

- οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος,

 

- γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις του estelfurs.com ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών/Πελατών για τις οποίες το estelfurs.com δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν,

 

- πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

 

To estelfurs.com διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως να διακόψει ή να παύσει την παροχή των υπηρεσιών του ή/και την λειτουργία του οριστικά ή προσωρινά χωρίς να υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των μελών. Το estelfurs.com ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας του estelfurs.com. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη του estelfurs.com για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη του estelfurs.com για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.

 

Το estelfurs.com δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο Χρήστη/Πελάτη από Μέλος οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή μέλους (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά του estelfurs.com. Εξυπακούεται ότι το μέλος αυτό απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά του estelfurs.com με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν το estelfurs.com συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το μέλος συναινεί το estelfurs.com να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά του προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης από το μέλος, οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το μέλος ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του μέλους.

 

3.3        Δικαιώματα και Απαγορευμένες Χρήσεις

 

3.3.1     Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

Τα περιεχόμενα του estelfurs.com που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, έργα, απεικονίσεις, εικόνες, διαλόγους, μουσική, ήχους, βίντεο, έγγραφα, σκίτσα, μεγέθη, λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο υλικό δημοσιεύεται στο estelfurs.com σε οποιαδήποτε μορφή, όπως μενού, ιστοσελίδες, γραφικά, χρώματα, σχέδια, εργαλεία, γραμματοσειρές, σχεδιασμό της ιστοσελίδας, διαγράμματα, διατάξεις, μεθόδους, διαδικασίες, λειτουργίες και λογισμικό που αποτελούν μέρος του estelfurs.com, προστατεύονται βάσει του δικαιώματος αναπαραγωγής (copyright) και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας της ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  και των αντίστοιχων δικαιούχων.

 

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, με οποιοδήποτε μέσο ή σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει, του estelfurs.com και του περιεχομένου του. Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει ή να απαγορεύει οποιαδήποτε αναπαραγωγή (άμεση και έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει) του estelfurs.com και του περιεχομένου του. Η αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή, του estelfurs.com και του περιεχομένου του δεν επιτρέπεται χωρίς την ενίοτε γραπτή συναίνεση/εξουσιοδότηση της ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.. ή, εάν είναι απαραίτητο, των συγγραφέων των έργων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. Οι εν λόγω αναπαραγωγές θα εκτελούνται για νόμιμους σκοπούς και σε συμμόρφωση με το δικαίωμα αναπαραγωγής (copyright) και τα υπόλοιπα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και των συγγραφέων των έργων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. 

 

Αναφορικά με τη χρήση του estelfurs.com, είναι επιτρεπτή μόνο η προβολή της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Επίσης, επιτρέπεται η διεξαγωγή όλων των υπόλοιπων προσωρινών ενεργειών αναπαραγωγής που είναι παροδικές ή παρεμπίπτουσες και αποτελούν αναπόσπαστο και βασικό μέρος της προβολής του estelfurs.com και του περιεχομένου του και οι οποίες δεν έχουν αυτοτελή οικονομική σημασία. Επιπλέον, επιτρέπεται η πλοήγηση στην ιστοσελίδα με σκοπό τη νόμιμη χρήση του estelfurs.com και του περιεχομένου του. Απαγορεύεται η χρήση του Δικτυακού Τόπου και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος estelfurs.com για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό,  δυσφημιστικό, χυδαίο,  άσεμνο, ανήθικο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή/και δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.

 

3.3.2     Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων και της Πολιτικής Cookies και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για την ενημέρωσή σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, την επεξεργασία που τυγχάνουν από το estelfurs.com και τους σκοπούς αυτής, τους αποδέκτες αυτών και άλλων συναφών πληροφοριών που αφορούν στην προστασία και στην ασφάλειά τους, παρακαλούμε όπως προβείτε στη σχετικό σύνδεσμο (εδώ), προκειμένου να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους σχετικούς αυτούς όρους.

 

3.3.3     Εμπορικά Σήματα και Ονόματα Τομέα (Domain Names)

 

Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. είναι ο αποκλειστικός κύριος των λογότυπων και κατατεθέντων σημάτων " estelfurs " και " estelfurs.com" και κάθε άλλου σήματος που περιλαμβάνει τη λέξη " estelfurs " και το όνομα τομέα " estelfurs.com".

 

Όλα τα υπόλοιπα σήματα που χρησιμοποιούνται για να διακρίνουν τα προϊόντα, τα οποία πωλούνται στο estelfurs.com και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα είναι κατατεθέντα σήματα των αντίστοιχων κυρίων και χρησιμοποιούνται στο estelfurs.com μόνο με σκοπό να διακρίνονται, να περιγράφονται και να διαφημίζονται τα προϊόντα που πωλούνται στο estelfurs.com.

 

H ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και όλοι οι λοιποί κύριοι κατατεθέντων σημάτων έχουν δικαίωμα στην αποκλειστική χρήση των εμπορικών σημάτων που τους ανήκουν αντίστοιχα.

 

Δεν επιτρέπεται, χωρίς τη συναίνεση της ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και οποιουδήποτε άλλου κυρίου των κατατεθέντων σημάτων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, η χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων για διάκριση προϊόντων ή υπηρεσιών. Τα περισσότερα εμπορικά σήματα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα και αφορούν τα προϊόντα προς πώληση στο estelfurs.com είναι διάσημα και γνωστά στο ευρύ κοινό και σε κάθε Χρήστη του estelfurs.com. Γενικότερα, απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψη παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της estelfurs.com όσο και τρίτων.

 

Κάθε μη νόμιμη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εν λόγω εμπορικών σημάτων απαγορεύεται και επιφέρει σοβαρές νομικές συνέπειες. Τα εν λόγω εμπορικά σήματα και οποιοδήποτε άλλο σήμα δημοσιεύεται στο estelfurs.com δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά κανένα τρόπο για να αποκτηθεί αθέμιτο πλεονέκτημα βάσει των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ή της φήμης των εν λόγω εμπορικών σημάτων ή κατά τρόπο που να προκαλεί ζημία σε αυτά και στους κυρίους αυτών.

 

3.3.4     Απαγορευμένες ενέργειες / προσβάσεις

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψή του Χρήστη/Καταναλωτή, που περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Εταιρείας των Συνεργατών της και των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή/και των άλλων χρηστών/μελών/Καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών/μελών/Καταναλωτών του παρόντος Δικτυακού τόπου/ Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

 

Επιπλέον απαγορεύεται:

 

(α)   Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω του Δικτυακού Τόπου και για τα οποία ο Χρήστης/Καταναλωτής δεν έχει καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσει.

 

(β)   Η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα estelfurs.com με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται τα προϊόντα/ υπηρεσίες της ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και του Δικτυακού Τόπου estelfurs.com.

 

(γ)   Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στα Δεδομένα που χορηγούνται στο estelfurs.com από τα Μέλη του.  

 

(δ)   Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής, αντιγραφής, αναλογικής/ψηφιακής εγγραφής και μηχανικής αναπαραγωγής, διανομής, μεταφοράς, downloading, μεταποίησης, μεταπώλησης, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) του Δικτυακού Τόπου.

 

 

4.          ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 

Σύνδεσμοι προς άλλες Ιστοσελίδες

 

Μέσω του Δικτυακού Τόπου estelfurs.com δύναται να παρατίθενται παραπομπές και σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους τρίτων, δηλαδή να παρέχεται η δυνατότητα στους Χρήστες/Καταναλωτές να διοδεύονται μέσω ειδικών συνδέσμων, links, hyperlinks, banners, video, σε δικτυακούς τόπους (web-sites) τρίτων, οι οποίοι δε σχετίζονται κατά κανένα τρόπο με το estelfurs.com ή την ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δεν αντιπροσωπεύει, δεν ελέγχει ούτε παρακολουθεί τις εν λόγω ιστοσελίδες τρίτων ή το περιεχόμενό τους, συνεπώς δεν θα καθίσταται υπεύθυνη για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων και/ή για τους κανόνες που έχουν υιοθετήσει σε σχέση με, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, την προστασία και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη/Καταναλωτή, την ποιότητα, ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν, ούτε και θα καθίσταται υπεύθυνη για τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία παρατίθενται μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων.

 

Σας εφιστούμε την προσοχή κατά την πρόσβασή σας σε αυτές τις ιστοσελίδες μέσω των συνδέσμων που παρέχονται στο estelfurs.com και συνιστούμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου τους. Οι Γενικοί Όροι  Χρήσης, οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της estelfurs.com δεν ισχύουν για τις ιστοσελίδες τρίτων.

 

Ο Δικτυακός Τόπος estelfurs.com παρέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο αποκλειστικά με σκοπό τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών/καταναλωτών του κατά την αναζήτηση και την πλοήγησή τους στο Διαδίκτυο, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. 

 

Η τοποθέτηση των συνδέσμων από το Δικτυακό Τόπο estelfurs.com δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΒΕΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή τραυματισμό των χρηστών/Καταναλωτών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών πληροφοριών, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

 

 

5.          ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία ισχύει και στην περίπτωση πρόσβασης των χρηστών στο estelfurs.com και χρήσης των σχετικών υπηρεσιών χωρίς την πραγματοποίηση αγορών. Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς και για ποιους σκοπούς το estelfurs.com συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

 

6.          ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

 

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

espa info